NL

Lichtplan van de universiteit van Lausanne

  • Opdrachtgever :

    UNIL (Switzerland)

  • Jaren :

    2018 - 2019

  • Aannemer :

    Radiance35

“Collectieve intelligentie en eenvoud”

Met dit lichtplan worden de belangrijkste wandelpaden op de campus ‘s nachts op een duidelijke manier geherdefinieerd. Hiervoor werden twee ‘hoofdgalerijen’ voorzien die op een continue en gelijkmatige manier worden verlicht. De andere paden – de zogenaamde ‘secundaire galerijen’ worden verlicht met spots op de kruisingen.

Met het oog op een optimale leesbaarheid worden de richtingsborden verlicht en worden de kunstwerken, die willekeurig in de verschillende wijken zijn opgesteld, door dezelfde verlichtingsmasten als voor de ‘secundaire galerijen’ extra in de kijker gezet.

Bij dit verlichtingsconcept werd ook extra aandacht besteed aan de architecturale ‘landmarks’ die van buiten de universiteit zichtbaar zijn. Zo zijn de limieten van de sites ook ‘s nachts zichtbaar.