Radiance 35

Urbanisme. Lumière. Lighting. Design.

AGENTSCHAP

voorstelling

Radiance35 is een Belgisch bureau voor nachtelijke stadsplanning dat internationaal actief is.
De stad, het landschap en de gebruikers ervan staan centraal in zijn zorgen.

Het bureau, dat in 2001 werd opgericht door Isabelle Corten, telt vandaag bijna 10 medewerkers en voert talrijke projecten uit: van nachtelijke stadsplanningsstudies, zoals lichtplannen, tot projecten voor de verlichting van gebouwen en locaties van verschillende schaal.

Radiance35 is eerst en vooral een geëngageerd team bestaande uit persoonlijkheden die elkaar aanvullen. Het benadert zijn werk met passie met behulp van een methodologie die zich al vele jaren bewezen heeft. Overtuigd van licht als vector van communicatie, staat een participatieve aanpak centraal in zijn beschouwingen om inzicht te krijgen in het grondgebied en de gebruiker (de mens maar ook de fauna en flora). Radiance35 wil begrijpen hoe een ruimte evolueert, op het terrein zijn, de bewoners ontmoeten, dialogeren met alle betrokkenen bij het project, observeren, zoeken en experimenteren om nachtelijke landschappen van hoge kwaliteit tot stand te brengen met een optimaal comfort voor iedereen.

Licht is een kwestie van sociale cohesie.
De beheersing ervan om alle gebruikers en ons milieu te beschermen, is een essentiële uitdaging om de huidige uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat aan te gaan.

Isabelle Corten is voorzitster van cLSF (concepteurs Lumière Sans Frontières), oprichtend lid van SLM (Social Light Movement) en lid van LUCI (Lighting Urban Communitu International).

DESKUNDIGHEID

Wat zijn de specifieke kenmerken?

‘Een dubbele sociale en ecologische vaardigheid aan de hand van uiteenlopende participatieve processen.’
Radiance35 richt zich op inzicht in de nacht en al zijn gebruikers, maar past zich ook aan de technische eisen van zijn verschillende gesprekspartners aan en zet zich in het bijzonder in om, in de loop van zijn projecten, de volgende twee thema’s te ontwikkelen:

1. Licht en sociale samenhang

> Het verlichten van plaatsen van ontmoetingen en gezellig samenzijn
> Het verlichten van ‘vergeten’ plaatsen

2. Licht en behoud van de biodiversiteit

> Het behoud van de hemel en de vermindering van de lichtvervuiling op basis van aanbevelingen met betrekking tot een aangepaste kleurtemperatuur, het dimmen, uitschakeling, etc.
> De integratie van ‘zwarte kaders’: plaatsen waar men de hemel wil behouden, de biodiversiteit wil beschermen en ecologische passages wil aanmoedigen

Deze dubbele vaardigheid wordt specifiek benaderd via uitwisselingen met bijdragen van talrijke experts en de praktijk van uiteenlopende participatieve en pedagogische processen waarvan de methodologie is verfijnd en verbeterd na verloop van tijd:

  • de ontmoeting van de burger (in een zaal)
  • het atelier en de experimentatie op de site
  • de nachtelijke verkenningswandeling
  • de actieve wandeling
  • de guerilla lighting
TOP

WERKTERREINEN

Radiance35 ontwerpt en staat in voor kwaliteitsstudies die vier hoofdcategorieën bestrijken.

1. Nachtelijke stedenbouwkundige studies

> kleinere of grotere verlichtingen van locaties (wijk, gemeente of stad)
> de studies van de tijdelijkheid (welke locaties worden verlicht en tot hoe laat?) en strategische studies van de uitvoering (fasering van de interventies, etc.)
> de begeleiding bij de studie en de uitvoering van ‘zwarte kaders’

2. De lichtprojecten (tot en met de uitvoering)

Verlichting van het patrimonium

> De studie en de uitvoering van de verlichting van de sites of de gebouwen van het patrimonium

De verlichting van landschappen of steden

> De studie en uitvoering van de verlichting van landschappen (parken, oevers, etc.)
> De studie en uitvoering van de verlichting van steden (straten, pleinen, wijken, etc.)
> De studie en de uitvoering van de verlichting van kunstwerken (bruggen, tunnels, etc.)

De verlichting tijdens evenementen

> Verlichting tijdens evenementen, kerstverlichting, deelname aan de organisatie van festivals

3. De projectmanager bijstand verlenen

> bijstand verlenen aan de steden en gemeenten bij de opstelling van specificaties of de begeleiding van de uitvoering van de studies
> coaching van verschillende partners op het gebied van de methodologische procedures
> deelname aan de jury van wedstrijden

4. De overdracht

> conferenties die regelmatig en overal in de wereld worden georganiseerd (België, Zwitserland, Frankrijk, USA, Mexico, Rusland, Haïti, etc.)
> lessen en opleidingen worden gegeven aan een uiteenlopend publiek (studenten, professionals in de praktijk, etc.)

TOP

TEAM

Équipe de direction

équipe des collaborateurs

TOP