Herziening van het Lichtplan, Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Capture d’écran 2021-08-20 à 13.57.24

  • Opdrachtgever :

    Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Jaren :

    2015-2017

  • Aannemer :

    Radiance35

In haar beleidsverklaring 2014-2019 bevestigde de Brusselse Regering haar opzet om de straatverlichting op een coherente manier op het volledige grondgebied te ontwikkelen via een gewestelijk Lichtplan.

Dat plan is gebaseerd op de verworvenheden en richtlijnen uitgewerkt in het Lichtplan van 2012, waarvan de reikwijdte werd uitgebreid na de evaluatie van de toepassing ervan sinds de publicatie van het plan.

Naast een totaalvisie op de verlichting op gewestelijk niveau, is deze update bedoeld als begeleiding bij de acties in de zones die als ‘prioritair’ gedefinieerd werden. Parallel met het lichtplan werden bepaalde perimeters meer in detail bestudeerd om een concreet en praktisch ‘verlichtingsantwoord’ te bieden voor de gebieden die op korte termijn in een overgangsfase zitten, zoals de zones van het Kanaal en Sainctelette/Kruidtuin/Sint-Maria.

Fotocredits : Radiance35