Randiance 35 Team

De stad en de nacht spelen een centrale rol voor het agentschap Radiance35. Het werk van dit team steunt op succesvolle ervaringen in België en het buitenland.

Licht kan zich niet in het keurslijf van een soms op zichzelf gerichte stijloefening laten dwingen. Licht is een uitdaging op het vlak van sociale cohesie.

Radiance35 doet meer dan enkel lichtstudies voor een site of de verlichting. Wij geven ze extra ziel met een resoluut politieke aanpak.

Onze competenties inzake stadsplanning maken dat we onze benadering continu in vraag stellen: de stad is een ruimte waar mannen, vrouwen en kinderen leven en die sociale structuur brengt.

Een straat, een plein, een laan, een boom; alles wordt een nieuw prisma om de stedelijke realiteit te begrijpen. Dus ja, de ambitie om de verschillende vormen van verlichting toe te passen op een sociale partitie is mogelijk.

Isabelle Corten is de auteur van talrijke lichtplannen (waaronder die van Brussel, Luik en Lausanne) en verlichtingsprojecten (kerken, gemeentehuizen, bruggen, pleinen, sociale huisvesting …) en zij besliste in 2008 exclusief te werken rond licht.

In 2010 vergrootte ze het team en richtte ze Radiance35 op.

Lichtontwerp vindt bij Radiance35 een ideale voedingsbodem, gevoed door architectuur en stadsplanning, die te zien is in het Belgische en internationale landschap.