Radiance 35 Skills

De competenties

Welke specifieke kenmerken?

Radiance 35 heeft rond haar inzicht in de nacht en de gebruikers ervan (de mens, de fauna en de flora) en de noodzaak om zich aan te passen aan de technische eisen van zijn verschillende gesprekspartners, die voornamelijk uit de openbare sector afkomstig zijn, via haar duurzame aanpak op basis van haar projecten

een dubbele competentie ontwikkeld op sociaal en ecologisch vlak. Dit gebeurde via diverse participatieve processen.

1. Licht en sociale samenhang

 • de verlichting van gezellige ontmoetingsplaatsen
 • de verlichting van "vergeten" plaatsen

2. Licht en behoud van de biodiversiteit

 • het behoud van het zicht op de hemel en de beperking van lichtpollutie: aanbevelingen over aangepaste kleurtemperaturen, dimmen, doven enz.
 • de integratie van de 'zwarte rasters' plaatsen waar men het zicht op de hemel wil behouden, de biodiversiteit beschermen en ecologische corridors bevorderen

Die dubbele competentie wordt meer bepaald verder ontwikkeld via contacten met diverse experts en de toepassing van participatieve processen met een methodologie die in de loop der jaren is verfijnd:

 • ontmoetingen met burgers (in een zaal)
 • workshops en experimenten op het terrein
 • nachtelijke ontdekkingswandelingen
 • actieve wandeltochten
 • lighting guerrilla
 • enz.

Welke actieterreinen ?

Radiance 35 is in verschillende Europese steden actief en past haar dubbele sociale en ecologische competentie toe in haar projecten, die de volgende actieterreinen omvatten:

1. Nachtelijke stadsonderzoeken

 • lichtplannen voor kleine en grote gebieden (wijk, gemeente of stad)
 • onderzoeken van de temporaliteiten (welke oppervlakken worden verlicht en tot wanneer?)

2. De lichtprojecten (tot de realisatie)

Verlichting van het patrimonium

 • de studie en de verlichting van erfgoedgebouwen of sites

Verlichting van landschap en stad

 • de studie en de verlichting van landschapssites (parken, oevers enz.)
 • de studie en de verlichting van stadssites (straten, pleinen, wijken enz.)
 • de studie en de verlichting van kunstwerken (bruggen, tunnels enz.)

Verlichting van evenementen

 • verlichting van evenementen, kerstverlichting, medewerking aan de organisatie van festivals

3. Bijstand aan bouwheren

 • bijstand aan steden en gemeenten bij de opstelling van de bestekken of bij de uitvoering van studies
 • coaching van verschillende partners in de methodologische processen

4. Pedagogische overdracht

 • regelmatige deelname aan conferenties overal ter wereld (België, Zwitserland, Frankrijk, VS, Mexico, Rusland, Haïti enz.)
 • cursussen en opleidingen voor uiteenlopende doelgroepen